E: info@sopack.cz T: +420 602 285 903                                                                                                                                                                                                                                         ENG | CZE | SK PL | DE | FR | HU | DK | ITA

UN krabice na nebezpečný tovar

Ponúkame UN krabice na mieru, podľa Vašich požiadaviek

Sopack s.r.o. ponúka kartóny s UN certifikáciou podľa vašich potrieb

Spoločnosť Sopack s.r.o. ponúka kartónové krabice s UN certifikáciou na mieru. Sme schopní mám vyrobiť prototyp vami požadovanej krabice, ktorý necháme certifikovať v akreditovanom laboratóriu. Kartónové krabice s UN certifikáciou sú určené na transport tovaru s nebezpečným obsahom. Kartónové krabice sú certifikované podľa predpisov ADR, IMDG, IATA-DGR.

UN kartónové krabice na mieru

  • 1
    Výber vhodného typu kartónovej krabice

    Vyrobíme pre Vás vzorku na otestovanie kvality krabice.

  • 2
    Akreditácia kartónovej krabice

    Vykonáme pre Vás akreditáciu daného typu kartónovej krabice. Škatuľa s UN certifikátom bude mať platnosť 2 roky.

Využitie kartónových krabíc s UN certifikáciou

Kartónové krabice s UN certifikáciou spĺňajú predpisy námornej dopravy IMDG, leteckej dopravy IATA, cestnej prepravy ADR i železničnej doprave RID. Medzi nebezpečné látky sa radia technické plyny, farby, rozpúšťadlá, oleje, pohonné hmoty, kyseliny a ďalší životu nebezpečné kvapaliny.