E: info@sopack.cz T: +420 602 285 903                                                                                                                                                                                                                                         ENG | CZE | SK PL | DE | FR | HU | DK | ITA

Protišmykové lepidlo Grip Fix

Najekonomickejšie riešenie v oblasti stabilizácie paletovej jednotky

Nástrek protišmykového lepidla stabilizuje tovar na palete

Spoločnosť Sopack s.r.o. ponúka protišmykové lepidlo Grip Fix určené na stabilizáciu tovaru na palete. Protišmykové lepidlo je možné aplikovať vo forme nástreku, či náteru. Protišmykové adhezivo je lepidlo na báze vodného roztoku, je transparentné a má silné frikčné vlastnosti v šmyku (horizontálny smer). Pri zdvihnutí (vertikálny smer) sú jeho priľnavé vlastnosti takmer nulové. Protišmykové lepidlo je využívané na papierové vrecia, PE vrecia, kartóny, vlnené vrecia i kartónové krabice.

Aplikácia nástreku protišmykového lepidla u vás vo výrobe

Aplikácia nástreku na plastové vrecia

Aplikácia nástreku na papierové vrecia

 • Na aký typ balenia je protišmykové lepidlo vhodné?

  Protišmykové lepidlo Grip Fix je vhodné najmä na papierové vrecia, PE vrecia a kartónové krabice. Protišmykové lepidlo je jeden z najekonomickejších variantov stabilizácie tovaru na palete.

 • Ako je protišmykové lepidlo aplikované?

  Protišmykové lepidlo Grip Fix je aplikované v malých kvantitách na tovar priamo na výrobnej linke, pomocou našich strojov Bag Fix. Protišmykové lepidlo je aplikované ako nástrek, jednoliata línia, či náter.

 • Ako protišmykové lepidlo Grip Fix funguje?

  Protišmykové lepidlo Grip Fix funguje na báze transparentného vodného roztoku. Po vopred definovanej dobe spoja dva vrecia, či dve krabice k sebe. Protišmykové lepidlo Grip Fix dosahuje vysoké hodnoty šmykovej odolnosti, respektíve odolnosti v horizontálnom posune. Pri odobratí tovaru, teda vertikálnom posune sú jeho priľnavé, či frikčné vlastnosti takmer nulové.

Výhody nástreku protišmykového lepidla Grip Fix

Ekonomické výhody

Protišmykové lepidlo Grip Fix redukuje náklady na využitie obalových materiálov ako je stretch fólia, upevňovacie plastové pásky, zmršťujúca fólia, či vak. Vďaka protišmykovému lepidlu redukujete odpad a prispievate k lepšiemu životnému prostrediu. Aplikácia protišmykového lepidla prebieha priamo na výrobnej linke, aj preto je možné znížiť výrobný čas na obalenie tovaru pomocou stretch fólie.

Ekologické výhody

Protišmykové lepidlo redukuje odpad z obalových materiálov. Protišmykové lepidlo Grip Fix nezanecháva stopy na tovar, nepoškodzuje obal, je netoxické, bez rozpúšťadiel a 100% recyklovateľné. Protišmykové lepidlo obdržalo certifikát Food contact, teda je možné ho využiť v kontakte s potravinami.

Druhy protišmykového lepidla

Druh použitia protišmykového lepidla sa odlišuje podľa niekoľkých dôležitých parametrov, aj z tohto dôvodu od našich klientov vyžadujeme vzorku obalu ich tovaru (plastové vrece, papierové vrece, či kartónové krabice), ktoré zasielame do nášho laboratória v Nemecku, kde dochádza k starostlivej analýze vhodnosti lepidla.

Parametry ovplyvňujúce vlastnosti protišmykového lepidla

 • Obalový materiál (plast, druh papiera, kartón, vlna atd.),
 • Teplota vo výrobe a sklade ovlplyvňuje schnutie lepidla,
 • Čas expedície,
 • Prašnosť vo výrobe.

Ako začína spolupráca s klientom?

 • 1
  Vstupná analýza uskutočniteľnosti
  (Analýza výroby, expedície a obalu)

  V prvom rade je potrebné analyzovať výrobný postup (typ tovaru, vrstvenie tovaru, počet paliet/denne, teplota a prašnosť vo výrobe, typ paletizácie a výrobnej linky) ďalej expedičný proces (doba schnutia čas expedície, spôsob transportu) a samozrejme detailne preskúmať obalový materiál.

 • 2
  Rozbor obalového materiálu v laboratóriu

  Na ideálny návrh protišmykového lepidla Grip Fix je nutný rozbor obalového materiálu a testovanie vhodného lepidla u nás v laboratóriu

 • 3
  Inštalácia testovacieho zariadenia

  V prípade vášho zájmu Vám zadarmo nainštalujeme aplikačný prístroj Bag Fix a nastavíme aplikačný modul do nášho softvéru.

 • 4
  Naplno v prevádzke

  V prípade, že budete spokojní s našim protišmykovým lepidlom Grip Fix a aplikačným strojem Bag Fix. Aplikační stroj Bag Fix je zanechán instalovaný na vaší výrobní lince, společnost Sopack s.r.o. bude zajišťovat jeho servis a pravidelné dodávky protiskluzového lepidla Grip Fix. Vy nás musíte informovat v případně plánované změny obalového materiálu vašeho zboží.

Fotogaléria - aplikácia protišmykového lepidla Grip Fix