E: info@sopack.cz T: +420 602 285 903                                                                                                                                                                                                                                         ENG | CZE | SK PL | DE | FR | HU | DK | ITA

Fixácia tovaru/nákladu 

Sopack ponúka fixačné materiály a pomoc s fixaciou kontajnera

Spoločnosť Sopack ponúka fixáciu tovaru/nákladu v kontajneri/kamióne

Spoločnosť Sopack s.r.o. ponúka servis/službu v podobe fixácie tovaru v kontajneri/kamióne. Sme certifikovaní odborníci na fixáciu tovaru v kontajneri/nákladovom priestore kamiónu. Zároveň spolupracujeme so spoločnosťou Dekra pre detailnejšie analýzy a súdne posúdenie fixácie nákladu v kontajneri. Veľmi radi Vám odporučíme riešenie, zaškolíme a dodáme materiál na fixáciu. Prípadne zaistenie nákladu v kontajneri vykonáme za Vás.

Druhy kontajnerov na prepravu tovaru

V prvom rade je nutné zvoliť správny typ kontajnera pre Váš tovar podľa hmotnosti, loženia nákladu a množstva. Svetové spoločnosti ponúkajú niekoľko typov prepravných kontajnerov. Medzi najznámejšie a najuniverzálnejšie kontajnery patrí dvadsaťstopový kontajner s dĺžkou 6 m a štyridsaťstopový kontajner s dĺžkou 12,2 m. Tieto kontajnery majú štandardizovanú vonkajšiu šírku 2,44 m (8 stôp). Nasledujú tzv. High Cube kontajnery, ktoré sa vyrábajú v dĺžke 40, či 45 stôp a líšia sa najmä výškou kontajnera. High Cube kontajnery sú o 30,5 cm vyššie ako štandardné kontajnery. Pre špecifické náklady (napr. obilie, ťažké náklady) sú používané kontajnery s otvoreným stropom tzv. Open Top kontajnery, ktoré majú štandardné rozmery, ale majú zaplachtovaný strop. Existujú aj kontajnery plošinové so sklopnými čelami tzv. Flat Rack kontajnery. Tunelové kontajnery, kontajnery s otvorenými bokmi, či chladené kontajnery tzv. Reefery, kde operátor kontajnera môže nastaviť teplotu vo vnútri kontajnera od -35°C do 30°C. Reefrové kontajnery majú externú napájaciu jednotku na chladenie, či ohrev kontajnera. Reefrové kontajnery sa využivajú najčastejšie vo farmácii a na prevoz potravín.

Rozmery štandardných prepravných kontajnerov 

20 stopový kontajner - Štandard

40 stopový HC kontajner - Štandard

Fixácia a vhodné loženie paliet v  kontajneri

Tím Sopack je pripravený Vám pomôcť s vhodným ložením kontajnera, tak aby prepravný kontajner bol maximálne vyťažený. Prípadne je možné využiť aj softvéry, ktoré Vám pomôžu nadefinovať správne loženie paliet v kontajneri.

20 stopový kontajner

40 stopový kontajner

Výpočet síl v kontajneri v intermodulárnej doprave

Tím Sopack je pripravený Vám pomôcť s návrhom a prepočtom síl v kontajneri, pri fixácii tovaru v kontajneri je nutné zistiť cestu, akú bude kontajner putovať a podľa toho spočítať sily, na ktoré má byť kontajner fixovaný. Podľa štatistík kontrolných úradov je v dnešnej dobe 25 % kontajnerov exportovaných z EÚ nedostatočne zaistených a až 60 % námorných kontajnerov, ktoré sú do EÚ importované. Výpočet síl v kontajneri je definovaný pomocou noriem jednotlivých štátov, či CTU Code (Cargo Transport Unit), AAR Code (Association of American Railroads) UIC, ČD Cargo. Vždy je nutné sa zamerať na cestu kontajnera.

Výpočet síl v kontajneri v námornej doprave

Pre správnu fixáciu tovaru v námornom kontajneri je nutné poznať, aké sily na kontajner pôsobia a do akých smerov je nutné kontajner zaisťovať/fixovať. V námornej preprave CTU Code určuje rozloženie síl dopredu 0,4G, dozadu 0,4G, do strany 0,8G, v smere hore 0,2G.

Výpočet síl v kontajneri v želežničnej preprave

Pre správnu fixáciu tovaru v železničnom kontajneri je nutné poznať, aké sily na kontajner pôsobia a do akých smerov je nutné kontajner zaisťovať/fixovať. V železničnej preprave CTU Code určuje rozloženie síl Dopredu 0,5G, Dozadu 0,5G, do boku 0,5G, v smere hore 0 G. Avšak UIC a ČD CARGO má vyššie požiadavky a to dopredu 1,0G, dozadu 1,0G, do boku 0,5G, v smere hore 0,3 G.

Výpočet síl v kontajneri v cestnej/kamiónovej preprave

Pre správnu fixáciu tovaru v námornom kontajneri na ceste je nutné poznať, aké sily na kontajner pôsobia a do akých smerov je nutné kontajner zaisťovať/fixovať. V železničnej preprave CTU Code určuje rozloženie síl dopredu 0,5G, dozadu 0,5G, do boku 0,5G, v smere hore 0G.

Ako efektívne fixovať a zabezpečiť tovar v kontajneri?

Spoločnosť Sopack s.r.o. ponúka niekoľko systémov a odporúčania pre vhodné fixovanie paliet, tovaru v kontajneri. Sme pripravení Vám dodať všetok sortiment, ktorý bude nutný na fixáciu tovaru. Ponúkame vzduchové vaky, úväzy, protišmykové podložky, safety sheety, úväzové systémy a ďalšie. Viac v jednotlivých bodoch.

1. Primárna Fixácia tovaru pomocou Vzduchových vakov

Spoločnosť Sopack s.r.o. ponúka fixačné výplňové vzduchové vaky. Vďaka širokému ventilu FAST FLOW je plnenie rýchle a efektívne. Plastový vzduchový vak 90x210 mm, sme schopní naplniť vzduchom do 35 sekúnd, pomocou bežného kompresora. Vzduchové fixačné vaky majú ventil FAST FLOW, na ktorý Vám dodáme kovovú plniacu pištoľ, ktorú je možné pomocou rýchlospojok ihneď nasadiť na bežný kompresor. Vzduchové vaky ponúkajú skvelý pomer ceny/výkonu. Pomocou štandardných vzduchových vakov môžete ľahko a rýchlo vyplniť medzery do 40 cm.

Výber vzduchového vaku

Pre správny výber je nutné zvážiť šírku medzery, hmotnosť palety, smer fixácie a cieľovú destináciu.

2. Primárna a sekundárna Fixácia tovaru pomocou úväzov

Spoločnosť Sopack s.r.o. ponúka úväzové systémy, úväzy, kurtné jednorazové úväzy a safety sheety pre bezpečný prevoz vašich produktov. Vďaka širokému portfóliu a skladovým podmienkam dokážeme rýchlo reagovať na vaše požiadavky. Sme pripravení Vám pomôcť s odporúčaním vhodného úväzu, či pomôcť vymyslieť systém ukotvenia.

Výber úväzov

Je nutné spočítať tonáž zaťažovacej jednotky/palety, tak aby zodpovedala špecifikáciám daného úväzu. Zároveň je nutné počítať s pretiahnutím úväzov, tak aby jednotlivé bloky neboli veľmi dlhé. Pretiahnutie úväzov je štandardne 3-5%.

Riešenie Fixáce pomocou kotviaceho a 2 až 4 posuvných úväzov

Riešenie Fixácie pomocou systému X

3. Sekundárna Fixácia tovaru pomocou protišmykových podložiek

Spoločnosť Sopack s.r.o. ponúka protišmykové podložky. Protišmykové rohože a podložky zabraňujú nárazu tým, že zvyšujú frikciu medzi paletou a podlahou kontajnera a možno tak zabrániť nebezpečným škodám na majetku a zranení osôb. Naše rohože vyrobené z gumového granulátu spojeného PU môžu byť použité nielen v nákladnom priestore nákladného vozidla, ale aj na prívesoch a je možné ich použiť v menších dodávkach s hmotnosťou 7,5 t.

Výber protišmykovej podložky

Pri výbere protišmykovej podložky by ste sa mali zamerať na koeficient frikcie (Sopack ponúka podložky s koeficientom frikcie 0,8), renomovanú značku a pravdepodobne dĺžku podložky (podľa trecej sily).

Ako "jednoducho" posúdiť statickú treciu silu vášho nákladu

 Statický koeficient trenia μ

Suché Drevo - Drevo - 0,3-0,4

Mokré Drevo - Drevo - 0,2

Drevo - Podložka - 0,6-0,8

 Zdroj: E-konstrukter

 

Pri výpočte trecej sily Ff = μN, je nutné počítať s tým, že sa pohybujeme v statickej dimenzii, ale reálny transport je v dynamickej dimenzii. A preto je nutné pracovať s zodpovedajúcim bezpečnostným koeficientom. (do ktorého je nutné zahrnúť nedokonalý kontakt medzi podlahou a paletou, rozdiel medzi statickým a dynamickým koeficientom trenia, namočenia, mastnotu podlahy a iné)

4. Zabezpečenie kontajnera proti vlhkosti, zápachu, kontajnerovému dažďu

Spoločnosť Sopack s.r.o. ponúka vysúšadlá do kontajnera, kontajnerové vložky. Produkty, ktoré fungujú proti vlhkosti, prípadne zápachu a kontajnerovému dažďu. Vysúšadlá absorbujú vlhkosť, ktorá sa vytvára v kontajneri aj zmenou teplôt, či vlhkosťou na moriach. Vysúšadlá absorbujú až 300% vlastnej hmotnosti. Kontajnerové vložky zabezpečia kontajner pred vlhkosťou, infiltráciou vody/kontajnerového dažďa, presiaknutiu zápachu, prípadne inej kontaminácie.

Počet vysúšadiel do kontajnera (podľa výrobcu)

Spoločnosť Sopack s.r.o. ponúka vysúšadlá do kontajnera s vyššou efektivitou až 300%. Nutné podtkonúť, že pri zvolení vhodného vysúšadla musí zákazník zvážiť nejaké atribúty ako:

  • Finálna destinácie, 
  • Cesta kontajneru, podľa podnebných pásiem a ročných období.
  • Typ tovaru v kontajneri
  • Stav kontajnera, kontrola a izolácia dverí, a iné

Pri výpočte ceny sušidiel kontajnera, je nutné spočítať celkovú efektivitu vysúšadiel, podľa špecifikácií výrobcu. Tak aby boli porovnávané obdobné výkony vysúšadiel.

5. Pasívna termoregulácia kontajnera, či paletovej jednotky

Spoločnosť Sopack s.r.o. ponúka termoregulačné vložky do kontajnerov, či termoregulačné obaly na paletové jednotky. Sopack ponúka pasívnu ochranu a termoreguláciu kontajnera, či paliet. Primárnou úlohou termoregulačných vložiek je zachytenie teplotných špičiek, výkyvov pri kontajnerovom transporte. Sekundárne, termoregulačné vložky chránia tovar pred vlhkosťou, kontajnerovým dažďom zápachom. Termoregulačné obaly na paletu izolujú tovar od vonkajšieho okolia na kratšie prevozy, ale aj na kontajnerové prevozy.

Efektivita termoregulačných obalov v porovnaní s bežnými materiálmi

 Tepelný odpor R jednotlivých materiálov

Termo obal - R=1,4 m2K/W

Tehly plné 60 cm  R=0,78 m2K/W

Polystyrén Fasádny EPS70 - tl. 60 mm  - R=1,54 m2KW

Pórobetón š. 15 cm - R=1,36 m2K/W

 

 

Úlohou termoregulačných obalov je znížiť špičky teplotných extrémov, či izolovať tovar na krátke prevozy do 24 hodín podľa požadovaných teplôt. Termoregulačné obaly, či temoregulačné vložky často môžu nahradiť cenovo nákladný reefer kontajner. Čo môže byť pre danú firmu veľká cenová úspora. Pre predstavu je možné si uvedomiť, že vďaka našim termoregulačným obalom chránite tovar, ako keby ste ho obalili fasádnym polystyrénom hr. 60 cm, či obstavali pórobetónom hrúbky 15 cm.

6. Transport kvapaliny v kontajneri pomocou Flexi Tankov

Spoločnosť Sopack s.r.o. ponúka unikátne a ekonomické riešenie pre transport tekutín v kontajneri. Sme schopní Vám pomôcť s transportom až 24 000 litrov tekutín v 20 stopovom kontajneri. Poradíme, aký Flexi Tank vybrať na čo si dať pozor a hlavne pre vás budeme vykonávať inštalácie Flexi Tanku, alebo Vám zaškolíme tak, aby ste si boli istí, že Flexi Tank správne inštalujete. Flexi Tank je viacvrstý "vrece" kvádrového tvaru, ktorý 3 inch ventil pre plnenie. Skladá sa z PPW ochrannej vrstvy double LDPE vrstiev a double PE vrstvy s Food Grade certifikáciou.

5. Efektívny transport sypkých hmôt pomocou kontajnerových vložiek

Spoločnosť Sopack s.r.o. ponúka vložky do kontajnerov na prevoz sypkých hmôt, ako cukor, slad, technické materiály, kukurica, ryža. Kontajnerové vložky premenia kontajner na efektívne úložisko sypkých materiálov. Sopack s.r.o. Vám poradí a odporučí vhodné loženie, vhodnú kontajnerovú vložku. Naučí vás ako vložku správne plniť, inštalovať.