E: info@sopack.cz T: +420 602 285 903                                                                                                                                                                                                                                                                 iconfinder_flag_of_slovakia_96298iconfinder_flag_of_czech_republic_96321iconfinder_flag_of_hungary_96311iconfinder_flag_of_poland_96372

Termoregulačné vložky do kontajnerov

Ponúkame efektívne termoregulačné vložky do kontajnerov

Spoločnosť Sopack s.r.o. ponúka termoregulačné vložky do kontajnerov

Termoregulačná vložka TP Woven je ochranná fólia, ktorá je inštalovaná do štandardných suchých oceánskych prepravných kontajnerov. Termoregulačná vložka TP Woven je určená na izoláciu, ochranu tovaru pred žiarením a vnútorným "dažďom" v kontajneroch. Rozdielne podnebie a nepredvídateľné teploty môžu spôsobiť veľmi náročné podmienky pre váš tovar v nákladnom priestore kontajnera. Kombinácia dlhého oceánskeho tranzitu, prístavnej prevádzky a transportu do konečného miesta určenia môže spôsobiť poníčenie prepravovaného tovaru. Či už prepravujete víno alebo iné nápoje, konzervovaný tovar alebo kávové zrná, váš tovar bude prechádzať rôznymi klimatickými prostrediami, čo môže zásadne ovplyvniť kvalitu, či znehodnotenie tovaru v cieľovej destinácii. Naše termoregulačné vložky ponúkajú veľmi jednoduchú inštaláciu.

Ako fungujú termoregulačné vložky do kontajnera

Termoregulačná vložka TP Woven je kompaktná šesťvrstvová PE tkaná reflexná vložka, ktorú je možné nainštalovať do štandardného suchého prepravného kontajnera (viď pokyny na inštaláciu). Akonáhle je termoregulačná vložka TP Wowen uzavretá/zazipovaná na zadnej strane kontajnera, náklad vo vnútri sa úplne utesní a je chránený pred vplyvmi zo všetkých šiestich stien, čím zaisťuje uzavreté prostredie chránené pred teplotou a vlhkosťou. Rovnako dôležité pri inštalácii vložky TP Woven je správne loženie kontajnera. Termoregulačná vložka TP Woven je skvelá obranná línia proti všetkým formám žiarenia, aby bolo možné zaistiť maximálnu a správnu funkciu termoregulačnej vložky, je nutné ponechať medzeru medzi nákladom a bočnými stenami kontajnera. Znížením povrchového kontaktu s bočnými stenami je vodivý prenos tepla znížený o viac ako 85%, pričom TP Woven termoregulačná vložka ďalej umožňuje odrážať infračervené prúdy vychádzajúce z ocelových stien.

Základné vlastnosti

Ochrana pred teplom

Eliminuje kontejnerový dážď

Redukuje teplotný šok

Bariéra voči kontaminácii

Izolačný materiál na termoreguláciu kontajnera

TP Woven izolačný materiál

Termoregulačná vložka TP Woven je ochranná fólia, ktorá je inštalovaná do štandardných suchých oceánskych prepravných kontajnerov. Termoregulačná vložka TP Woven je určená na izoláciu a ochranu pred žiarením aj vnútorným "dažďom" v kontajneroch. Rozdielne podnebie a nepredvídateľné globálne teploty vytvárajú veľmi náročné podmienky pre váš tovar v nákladnom priestore kontajnera. Kombinácia dlhého oceánskeho tranzitu, čakania a manipulácie v prístavoch, ale aj následný transport do miesta určenia môže spôsobiť poníčenie, či znehodnotenie prepravovaného tovaru.

Zoženie materiálu

Odporúčanie termoregulačnej vložky do kontajnera

Termoregulačná vložka ponúka veľmi efektívne riešenie pre termoreguláciu celého nákladného priestoru kontajnera. Termoregulačná vložka chráni tovar pred vysokými teplotami, redukuje teplotný šok v mieste nakládky a cieľovej stanici a zároveň chráni tovar pred kontamináciou.

Ing. Karel Sodomka

Ing. Karel Sodomka

Jednatel společnosti
E: karel.sodomka@sopack.cz
T: +420 602 285 903

Aplikácia - termoregulačných vložiek do kontajnerov