E: info@sopack.cz T: +420 602 285 903                                                                                                                                                                                                                                         ENG | CZE | SK PL | DE | FR | HU | DK | ITA

Protišmykové podložky do kamiónu

Zvýšte frikciu medzi paletou a podlahou kamiónu pomocou protišmykovej podložky

Protišmykové podložky zvyšujú treciu silu medzi podlahou kamiónu a paletou

Spoločnosť Sopack s.r.o. ponúka protišmykové podložky. Protišmykové rohože a podložky zabraňujú nárazu tým, že zvyšujú frikciu (treciu silu) medzi paletou a podlahou kamiónu a možno tak zabrániť nebezpečným škodám na majetku a zranení osôb. Sopack s.r.o. ponúka kvalitné podložky od renomovaných svetových výrobcov s koeficientom frikcie 0,8. Naše rohože vyrobené z gumového granulátu spojeného PU môžu byť použité nielen v nákladnom priestore nákladného vozidla, ale aj na prívesoch a je možné ich použiť v menších dodávkach s hmotnosťou 7,5 t.

Galéria

Odporúčanie ako vybrať protišmykovú podložku

Spoločnosť Sopack s.r.o. sa zameriava na fixáciu a ochranu tovaru/pracovníkov. Jednou z variant, ako zamedziť zničeniu tovaru pri transporte sú protišmykové podložky. Pri výbere protišmykovej podložky by ste sa mali zamerať na koeficient frikcie (Sopack ponúka podložky s koeficientom frikcie 0,8), renomovanú značku a pravdepodobne dĺžku podložky. (Podľa zodpovedajúcej trecej sily s dostatočným bezpečnostným koeficientom). Trecia sila je možné vypočítať podľa rovnice Ft = f x Fn, pričom f je súčiniteľ trenia a Fn je normálová (prítlačná) sila.

Ing. Karel Sodomka

Ing. Karel Sodomka

Jednatel společnosti
E: karel.sodomka@sopack.cz
T: +420 602 285 903

Ako "jednoducho" posúdiť statickú treciu silu vášeho nákladu

 Statický koeficient trenia μ

Suché drevo - Dřevo - 0,3-0,4

Mokré drevo - Dřevo - 0,2

Drevo - Podložka - 0,6-0,8

 Zdroj: E-konstrukter

 

Pri výpočte trecej sily Ff = μN, je nutné počítať s tým, že sa pohybujeme v statickej dimenzii, avšak reálny transport je v dynamickej dimenzii. A preto je nutné pracovať s zodpovedajúcim bezpečnostným koeficientom. (do ktorej ho je nutné zahrnúť nedokonalý kontakt medzi podlahou a paletou, rozdiel medzi statickým a dynamickým koeficientom trenia, namočenia, mastnotu podlahy a iné)